14 กุมภาพันธ์ 2562 เมืองหลวงรัสเซียเผชิญหิมะตกหนักที่สุดในฤดูหนาว

ที่มา: https://www.tnamcot.com/view/N06GByO

หิมะตกสะสมราว 11 ซม.คิดเป็นหนึ่งในสามของปริมาณเฉลี่ยหิมะตกตลอดเดือน พายุหิมะทำให้การติดต่อและการเดินทางประสบปัญหาการจราจรติดขัด เที่ยวบินล่าช้า และมีรายงานอุบัติเหตุบนท้องถนนเพิ่มขึ้นหลายราย เที่ยวบินเกือบ 50 เที่ยวบินต้องยกเลิกหรือล่าช้าไป  ทางการต้องระดมเครื่องตักหิมะและพนักงาน 60,000 คนกวาดหิมะออกจากถนน สถานีพยากรณ์อากาศท้องถิ่นรายงานคาดว่าหิมะจะปกคลุมต่อเนื่องในกรุงมอสโกไปอีก 2-3 วัน .- สำนักข่าวไทย